Καλό καλοκαίρι!

Από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 3 - YouTube

Η Μεγάλη Εβδομάδα: Τι θυμόμαστε κάθε μέρα της Μ.Εβδομάδας. Από το κατηχητικό των εφήβων:

Ο Δανιήλ και οι τρεις παίδες

https://www.youtube.com/watch?v=gR9OUSVTTt4

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

https://www.youtube.com/watch?v=asx4Q93Lwys

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

https://youtu.be/6_ZnttIHfD8

Η παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου - Ακούστε παιδιά!

https://youtu.be/MmnFHLLn7Xk

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΟ

Προφήτης Ησαΐας και ο βασιλιάς Άχαζ
https://youtu.be/LO6i45qalsM
Ο Σαμψών και οι Φιλισταίοι 
https://www.youtube.com/watch?v=1FJGwiSpmlQ&feature=youtu.be